חשבונות בנק מוגבלים: למה זה קורה ואיך יוצאים מזה?

חשבון מוגבל: הסיבות

חשבון בנק מוכרז ע"י הבנק בו מתנהל החשבון כחשבון מוגבל אם:

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

הוחזרו מהחשבון 10 צ'קים מהסיבה 'אין כיסוי' במשך שנה כאשר

משך הזמן בין החזר הצ'ק הראשון להחזר הצ'ק האחרון הוא לפחות 15 ימים.

במקרה זה כל בעלי החשבון המוגבל יוכרזו כלקוחות מוגבלים.

תקופת ההגבלה הינה כשנה אחת. ההכרזה תדווח לבנק ישראל ותועבר לכל הבנקים והגופים הפיננסיים.

במקרים מסוימים לקוח מוגבל יכול להפוך ללקוח מוגבל בנסיבות מחמירות.

לקוח מוגבל: ההשלכות

לקוחות מוגבלים בבנק אינם יכולים על פי חוק:

  • למשוך צ'קים מהחשבון שהוגבל.
  • לפתוח חשבון בנק הכולל צ'קים בבנק כלשהוא.

 

בנוסף לאיסורים על פי חוק, בעל חשבון מוגבל צפוי להתקל בקשיים מהותיים בניהול תזרים המזומנים הנחוץ לפעילותו השוטפת עקב זמינות המידע על מוגבלות החשבון לבנקים, לחברות האשראי ולגופים פיננסיים נוספים. גופים אלה בודקים את הפרופיל העסקי של כל אדם או עסק המבקשים לקבל מהם אשראי באמצעות מאגרי מידע לדירוג אשראי. לכל אדם או עסק שיש בבעלותו חשבון בנק והוא משתמש בכלים פיננסיים כגון: כרטיסי אשראי, צ'קים, הלוואות, משכנתאות, הוראות קבע ועוד - קיים עבורו דירוג אשראי המופיע במאגרי מידע הזמינים לגופים פיננסיים דרך חברות למידע עסקי. דירוג האשראי מהווה עבור גופים אלה מקור עיקרי להערכת הסיכון העסקי עבור אותו אדם או עסק.

כל אירוע פיננסי בלתי תקין כגון: החזרת צ'קים מהסיבה 'אין כיסוי מספיק', התראות בנקאיות על אי עמידה בהחזר חודשי של הלוואות או משכנתאות, אי כיבוד של הוראת קבע, פתיחת תיק בהוצאה לפועל ועוד, גורר פגיעה בדירוג האשראי של אותו אדם או עסק שלחובתו נרשם האירוע. בדרך כלל, מספר קטן של אירועים בלתי תקינים עדיין לא יביא למצב שגופים פיננסים יסרבו לתת אשראי למבקש (ייתכן שהאשראי יוצע בריבית גבוהה יותר לעומת הצעה למבקש בעל דירוג אשראי גבוה יותר), אלא שבמקרה של חשבון מוגבל עקב צ'קים חוזרים מספר הצ'קים שלא כובדו הינו גבוה, לכן הפגיעה המצטברת בדירוג האשראי הינה גבוהה. יתר על כן, עצם ההכרזה על החשבון כמוגבל פוגע פגיעה נוספת ומשמעותית בדירוג האשראי של בעל החשבון המוגבל.

כאשר בעל חשבון מוגבל פונה לגוף פיננסי לקבל אשראי, אותו גוף בודק את דירוג האשראי של המבקש וברוב המקרים יסרב למתן אשראי או ביצוע עסקה כלשהיא עם המבקש מהסיבה שהמבקש נתפס כבעל רמת סיכון עסקית גבוהה.

הגבלת חשבון: דרכי התמודדות

ישנם מקרים בהם ניתן למנוע או לערער על הכרזת החשבון כמוגבל ורצוי מאוד לבדוק את הנסיבות שהובילו להכרזת ההגבלה ובמידה ונמצאו טענות נגדיות לבצע פעולות בהקדם האפשרי למניעת כניסת ההכרזה לתוקף:

  • פנייה לבנק בו מתנהל החשבון, הצגת הטענות ודרישה לביטול ההכרזה על החשבון כמוגבל או במידה וההגבלה נכנסה לתוקף דרישה לביטול ההגבלה ולהודעת הבנק לבנק ישראל על הביטול.
  • במידה והבנק מסרב לבטל את ההגבלה ניתן לערער על ההגבלה בבית המשפט, להציג את הטענות לביטול ההגבלה ובמידה והטענות יתקבלו ניתן לתבוע פיצויים על נזקים שנגרמו כתוצאה מהגבלת החשבון.

במידה ואין אפשרות לבטל את ההגבלה ניתן לנסות לקבל אשראי הנחוץ לפעילות כלכלית תקינה ולהמתין עד לגמר תקופת המוגבלות:

לקוחות מוגבלים בעלי נכסים יכולים לקבל אשראי באמצעות משכנתאות למוגבלים.

לקוחות מוגבלים אשר אינם בעלי נכסים יכולים לקבל אשראי באמצעות הלוואות למוגבלים.

הלוואות למוגבלים בחשבון