לקוחות מוגבלים בנסיבות חמורות: למה זה קורה ואיך יוצאים מזה?

לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד: הסיבות

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

לקוח בנק מוכרז ע"י הבנק בו מתנהל החשבון כלקוח מוגבל חמור אם:

  • ללקוח מוגבל יש יותר מחשבון מוגבל אחד.
  • לקוח הוכרז מוגבל בתוך שלוש שנים מסיום תקופת הגבלה קודמת של אותו לקוח.

תקופת הגבלה חמורה הינה עד חמש שנים.

מקרים נוספים בהם מוכרז לקוח מוגבל מיוחד השקול מבחינה חוקית ללקוח מוגבל חמור:

  • מונה כונס נכסים שביקש להגביל את כל החשבונות בבעלות האדם או הגוף לו מונה כונס הנכסים ולהכריז עליהם כלקוחות מוגבלים מיוחדים.
  • נפתח תיק הוצאה לפועל במסגרתו הוגשה בקשה להגביל את כל החשבונות בבעלות האדם או הגוף לו החייבים בתיק ולהכריז עליהם כלקוחות מוגבלים מיוחדים.

 

  • בית משפט מכריז על פשיטת רגל ומבקש להגביל את כל החשבונות בבעלות האדם או הגוף שפשטו את הרגל ולהכריז עליהם כלקוחות מוגבלים מיוחדים.
  • בית דין רבני המנהל דיונים בתיקי סירובי גט שביקש להגביל את כל החשבונות בבעלות האדם בדיון ולהכריז עליהו כלקוח מוגבל מיוחד.

לקוח מוגבל חמור או לקוח מוגבל מיוחד: ההשלכות

לקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות אינם יכולים על פי חוק:

  • למשוך צ'קים מחשבון כלשהוא בבעלותו.
  • לפתוח חשבון בנק הכולל צ'קים בבנק כלשהוא.

בניגוד ללקוחות מוגבלים רגילים שרק פרטי החשבון המוגבל מופיעים במאגר המידע האינטרנטי של בנק ישראל, פרטים אישיים נוספים כמו שמותיהם של לקוחות מוגבלים חמורים מופיעים ונגישים במאגר המידע, אלא אם ההגבלה המיוחדת הוכרזה שלא כתוצאה מהגבלה קודמת אלא מהכרזה ע"י הוצאה לפועל, כונס נכסים, בית משפט או בית דין רבני.

השלכות נוספות הקשורות בדירוג האשראי ובבעיות בהם עשוי לקוח מוגבל חמור להתקל בבואו לקבל אשראי ולבצע עסקים זהות להשלכות על לקוח מוגבל רגיל.

הגבלת חשבון בנסיבות מחמירות: דרכי התמודדות

ברוב המקרים קשה לבטל או לערער על הכרזת לקוח מוגבל חמור עקב ההסטוריה של הגבלה קודמת או במקרה של לקוח מוגבל מיוחד עד לסיום ההליך שגרם להכרזה גם אם ההליך יסתיים לטובתו של האדם שהוכרז כלקוח מוגבל מיוחד.

רצוי לבצע תכנון פיננסי זהיר ושקול לתקופת המוגבלות כדי להמנע ככל הניתן מנזקים כספיים ומאובדן בעלות על נכסים.

לקוחות מוגבלים חמורים בעלי נכסים יכולים לקבל אשראי באמצעות משכנתאות למוגבלים.

לקוחות מוגבלים חמורים אשר אינם בעלי נכסים יכולים לקבל אשראי באמצעות הלוואות למוגבלים.

הלוואות למוגבלים בחשבון