בדיקת חשבונות מוגבלים: צמצום הסיכון לקבלת צ'קים ללא כיסוי

הבעיה: פגיעה בתזרים המזומנים של העסק עקב צ'קים חוזרים

בעלי עסקים מבצעים עסקאות כספיות עם גורמים רבים כגון: ספקים, לקוחות, רשויות המס, בעלי מקצועות חופשיים, נותני שירותים לעסקים ועוד.

בעלי נכס אך מוגבלים בבנק? יש עבורכם פתרון

ביצוע עסקאות אלו נחוצים לתפקוד השוטף של העסק אולם ככל שיש מגע עם גורמים רבים יותר כך גדל הסיכון שאחד או יותר מגורמים אלו לא יעמוד בתנאי העסקה או בתנאי התשלום.

מצב כזה פוגע בתזרים המזומנים של העסק ועלול לגרום לפגיעות נוספות בפעילות העסקית, במיוחד אם מדובר בלקוח גדול, בעסקה בה הסחורה או השירות ניתן מראש ובעסק קטן שכל שינוי תזרימי הינו בעל השפעה גדולה על העסק.

בעלי עסקים רבים נוטים לתת אמון בלקוחותיהם ולהתעלם מהסיכונים העסקיים מרצון לסגור את העסקאות תוך כדי ההנחה השגויה שתופעת אי פרעון של צ'קים הינה תופעה שולית והסיכוי שתתרחש אצלם בעסק הינו קטן. הנתונים המתפרסמים לאחרונה שוללים לחלוטין הנחה זו. מספר חשבונות הבנק המוגבלים בישראל עמד על כ - 346,600 חשבונות מוגבלים בסוף שנת 2010 והמגמה הולכת ומחריפה נכון למחצית שנת 2011.

 

פתרון: ביצוע בדיקת לקוחות מוגבלים באינטרנט

אם מדובר בלקוח חדש, בעסקה גדולה או אם מתעורר חשש כלשהוא לגבי יכולת הפרעון של לקוח ניתן לצמצם מראש את הסיכון לאי פרעון ההתחייבות מביצוע עסקה ע"י ביצוע בדיקה פשוטה שניתן לבדוק במערכת מושכי שיקים ללא כיסוי שמפעיל בנק ישראל.

בהנתן צ'ק לבעל העסק ניתן לבדוק האם חשבון הבנק ממנו נמשך הצ'ק הינו חשבון מוגבל - כלומר קיים חשש גבוה שהצ'ק לא ייפרע ע"י הבנק.

בנוסף קיימים קבצי מידע על חשבונות ו/או לקוחות מוגבלים בהם ניתן לבדוק האם הלקוח הינו לקוח מוגבל חמור לפי מספר תעודת זהות או מספר חברה ללא פרטי חשבון בנק ספציפי. אם הלקוח מופיע ברשימה אז קיים חשש גבוה שלקוח זה אינו יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

יש לזכור שבמקרים מסוימים בהם לקוחות מוגבלים לא יופיעו ברשימה ולכן ניתן להשתמש בכלי זה כאמצעי נוסף לצד כלים אחרים בהם רצוי להשתמש על מנת לצמצם את הסיכון העסקי בצורה טובה יותר.

פתרון: ביצוע בדיקות נוספות

על מנת לצמצם את הסיכון העסקי עוד יותר ניתן לנסות ולבצע את הבדיקות הבאות:

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל משכנתא למוגבלים.

מידע נוסף ללקוחות מוגבלים אשר מעוניינים לקבל הלוואות למוגבלים.

הלוואות למוגבלים בחשבון